Historiek

Begin 2018 veranderde het Federale PWA-systeem in Vlaanderen naar het Wijk-werken. De bevoegdheid verschoof zo van RVA naar VDAB en loopt verder in nauwe samenwerking met de lokale besturen. Acht Zuid-Limburgse steden en gemeenten hebben hiervoor de Projectvereniging Wijk-werken Haspengouw opgericht: Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden en Wellen. Twee wijk-werkbemiddelaars (1.7 VTE) worden door VDAB ingezet om de matching en administratie te verzorgen.

In 2019 werd een coördinator-bemiddelaar aangeworven door de projectvereniging.

In 2020 heeft de projectvereniging de Regierol Lokale Sociale Economie opgenomen. De bestaande interlokale vereniging Ecompas (Gingelom, Heers, Nieuwerkerken en Sint-Truiden) werd hierdoor uitgebreid met de andere aangesloten gemeenten (Alken, Borgloon, Kortessem en Wellen). Er werd een deeltijdse wijk-werkbemiddelaar tewerkgesteld en de functie van coördinator omvat nu beide beleidsdomeinen.

Vanaf 2023 werd de Regierol Lokale Sociale Economie uitgebreid met het actiedomein Werk. De subsidiëring werd toegekend tot eind 2025.

1 januari 2024 starten de lokale partnerschappen voor kwetsbare doelgroepen op. Ter voorbereiding stapten we in het ESF Capacity Building project en werven we een voltijdse Regisseur Lokale Netwerken aan.Raad van Bestuur

De raad van bestuur heeft een algemeen coördinerende opdracht en legt de beleidsprioriteiten van de projectvereniging vast via onder meer de begroting, jaarrekening en jaarverslag. Iedere aangesloten gemeente vaardigt twee bestuursleden af, een stemgerechtigd lid en een waarnemend lid.
 
Carine Meyers Alken
Kris Franssens Alken
Jo Dardenne Borgloon
Joke Feytons Borgloon
Ingrid Scheepers Gingelom
Jos Aerts Gingelom
Heidi Pirlotte Heers
Erika Princen Heers
Luc Dullaers Kortessem
Marie-Paule Vandormael Kortessem
Arnoud Nijssen Nieuwerkerken
Marie-Rose Schops Nieuwerkerken
Pascal Monette (voorzitter) Sint-Truiden
Marleen Thijs Sint-Truiden
Els Robeyns (secretaris) Wellen
Stéphanie Billen Wellen


Stuurgroep

De voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur gebeuren door de stuurgroep, die ambtelijk samengesteld is uit vertegenwoordigers van de deelnemende steden en gemeenten.
 
Jana Appeltants Alken
Frauke Vanhees Borgloon
Marc Bovy Gingelom
Ivo Carlens Heers
Caroline Penders Kortessem
Evi Jans Nieuwerkerken
Annemie Cuylaerts Sint-Truiden
Martine Wauters Sint-Truiden
Annelies Krieken Wellen


Medewerkers
 
Marijke Vanden Bossche Bemiddelaar wijk-werken
Lisa Swerts Regisseur lokale netwerken
Wim Mommeyer Coördinator