folder

Folder Wijk-werken voor de wijkwerker


VDAB info over wijkwerkers

Info voor wijk-werkers

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je een leefloongerechtigde, en voel je je niet klaar om een gewone job te doen?
Dan kom je misschien in aanmerking voor wijk-werken.
We beantwoorden een aantal veelgestelde vragen over wijk-werken.

Veelgestelde vragen
 
Wat is wijk-werken?
 • Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
 • Je mag maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maand. Daarna zet je een volgende stap in je traject naar werk. Werkte je als PWA'er en geniet je van de overgangsmaatregel, dan geldt de beperking van 12 maand niet.
Wanneer kom ik in aanmerking om te wijk-werken?

Om te wijk-werken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of bent een leefloongerechtigde.
 • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • Je wil je vaardigheden bijschaven.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.
Hoeveel verdien ik als wijk-werker en wanneer word ik betaald?
 • Als je wijk-werkt, krijg je 4,10 euro per gepresteerd uur. Elk begonnen uur geeft recht op een wijk-werkcheque.
 • Je krijgt een verplaatsingsvergoeding als je heen-en-terug-verplaatsing meer dan 10 km bedraagt. Deze vergoeding bedraagt 0,15 euro per afgelegde km.
 • Je hoeft geen belastingen te betalen op je inkomsten uit wijk-werken.

Bekijk wanneer je betaald wordt in 2018
Bekijk wanneer je betaald wordt in 2019

Ben ik verzekerd tijdens het wijk-werken?
Wat zijn mijn plichten als ik wijk-werk?
 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB?
  • Dan moet je tijdens het wijk-werken beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je actief naar werk zoekt en je afspraken met je VDAB-bemiddelaar nakomt. Lees meer.
  • Je VDAB-bemiddelaar nodigt je elke zes maanden uit om te bekijken hoe het wijk-werken verloopt en of je klaar bent voor een volgende stap in je traject naar werk.
 • Ben je een leefloongerechtigde?
  • Dan moet je ingaan op alle uitnodigingen van je OCMW-bemiddelaar.
  • Je OCMW-bemiddelaar nodigt je elke zes maanden uit om te bekijken hoe het wijk-werken verloopt en of je klaar bent voor een volgende stap.
 • Je gaat elke maand langs in je wijk-werkkantoor om je cheques en je prestatieformulier binnen te brengen. Je wijk-werkbemiddelaar bespreekt met je hoe het wijk-werken verloopt en geeft je een nieuw prestatieformulier mee.
Hoe kan ik aan de slag gaan als wijk-werker?
 • Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB?
  • Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
  • Je VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken momenteel de beste stap voor je is in je traject naar werk. Is dit het geval, dan maakt hij een aantal afspraken met je die hij vastlegt in een afsprakenblad. Daarnaast brengt hij het wijk-werkkantoor uit jouw buurt op de hoogte.
  • Je wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle info die je nodig hebt.
 • Ben je een leefloongerechtigde?
  • Neem contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.
  • Je OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken voor jou momenteel de beste stap is. Is dit het geval, dan maakt hij een aantal afspraken met je die hij vastlegt in een afsprakenblad. Daarnaast brengt hij het wijk-werkkantoor uit jouw buurt op de hoogte.
  • Je wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle info die je nodig hebt.
Mag ik wijk-werken combineren met vrijwilligerswerk?
Ja, je mag wijk-werken combineren met vrijwilligerswerk op voorwaarde dat het vrijwilligerswerk geen negatieve invloed heeft op je traject naar werk. Bespreek dit eerst met je VDAB-bemiddelaar en je bemiddelaar wijk-werken.
 
Ontvang je een werkloosheidsuitkering? Dan moet je eerst toestemming vragen aan RVA om vrijwilligerswerk te mogen doen. Lees hoe je toestemming vraagt aan RVA.

Kan ik als wijk-werker ook interimjobs doen?

Ja dit is beperkt mogelijk: je mag als wijk-werker voor maximaal 10 dagen over een periode van 28 dagen interim werk doen. Dit hoeft niet aaneensluitend te zijn. Je VDAB bemiddelaar moet wel eerst bekijken of interim werk een passende stap is in je traject naaar werk. Wil je dus een interim job doen, neem dan contact op met je VDAB-bemiddelaar.

Werkte je als PWA'er en geniet je van de overgangsmaatregel? Dan kan je gedurende minder dan 12 maanden interimjobs doen en daarna weer als wijk-werker aan de slag gaan. Je VDAB-bemiddelaar helpt je hierbij.

Kan ik wijk-werken combineren met deeltijdse arbeid?

Nee, je kan wijk-werken niet combineren met een deeltijdse job. Wil je een deeltijdse job doen, neem dan contact op met je VDAB-bemiddelaar én bemiddelaar wijk-werken. Zij zullen je wijk-werkovereenkomst beëindigen.

Werkte je als PWA'er en geniet je van de overgangsmaatregel? Dan kan je gedurende minder dan 12 maanden deeltijds werken en daarna weer als wijk-werker aan de slag gaan. Je VDAB-bemiddelaar helpt je hierbij.

Kan ik als seizoenarbeider in de land- of tuinbouw werken als ik wijk-werk?

Ja, je mag wijk-werken combineren met seizoenarbeid in de land- en tuinbouw. Let op: je mag wel geen seizoenarbeid verrichten op de dag dat je wijk-werkt.

Welke PWA-vrijstellingen kan ik combineren met wijk-werken?

Je kan twee PWA-vrijstellingen aanvragen als je wijk-werkt.

 • Een PWA-vrijstelling medische reden
  • Wanneer kom ik in aanmerking? Je kan deze vrijstelling aanvragen als je in de voorbije zes maanden 180 uur als PWA'er of wijk-werker hebt gewerkt én als je 33% blijvende arbeidsongeschiktheid hebt.
  • Hoe vraag ik deze vrijstelling aan? Vraag aan je bemiddelaar wijk-werken een attest dat bewijst dat je 180 uur hebt gewerkt. Bezorg dit attest aan je uitbetalingsinstellng (vakbond of Hulpkas).
 • Een PWA-vrijstelling in het kader van stadswacht
  • Wanneer kom ik in aanmerking? Je komt in aanmerking als je als stadswacht hebt gewerkt.
  • Hoe vraag ik deze vrijstelling aan? Vraag aan je bemiddelaar wijk-werken een attest dat je activiteit als stadswacht bewijst. Bezorg dit attest aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas).

Heb je zo'n PWA-vrijstelling, dan hoef je niet actief op zoek te gaan naar werk en moet je niet solliciteren naar vacatures die VDAB jou aanbiedt.

Opgelet: je moet wel ingeschreven blijven bij VDAB en ingaan op uitnodigingen van je VDAB-bemiddaar voor een gesprek!

Mag ik wijk-werken als ik op pensioen ben?

Nee, je mag niet wijk-werken tijdens je pensioen.